Cześć,
mój pierwszy post na forum. Nie wiem czy dobry dział.
Odpalam OBS Studio najnowsze i niestety przy otwieraniu jest crash.
Odinstalowałem i zainstalowałem wersję wcześniejszą OBS i nadal to samo.
Co mogę zrobić, żeby nie crashowało i normalnie działało?

Tutaj log:

Unhandled exception: c0000005
Date/Time: 2017-06-29, 21:54:35
Fault address: 7FEE9306C60 (d:\obs\obs-studio\bin\64bit\obs.dll)
libobs version: 19.0.3
Windows version: 6.1 build 7601 (revision: 23807; 64-bit)
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz

Thread 1ADC (Crashed)
Stack EIP Arg0 Arg1 Arg2 Arg3 Address
00000000002AF1A8 000007FEE9306C60 000000013FF73EC8 000000013FF7E588 0000000002037E20 0000000000000002 obs.dll!video_output_get_total_frames+0x0
00000000002AF1B0 000000013FE61F46 000000013FF73EC8 000000013FF7F730 00000000FFFFFFFE 000000013FF73EB0 obs64.exe!OBSBasicStats::InitializeValues+0x16
00000000002AF1E0 000000013FE46282 0000000002097070 0000000002097070 00000000002AFAC0 0000000000000000 obs64.exe!OBSBasic::ResetVideo+0x3a2
00000000002AF280 000000013FE40B97 0000000000000000 0000000002097070 0000000002097070 00000000002AFAC0 obs64.exe!OBSBasic::OBSInit+0x177
00000000002AF920 000000013FE1BE80 0000000004592A60 0000000000444760 0000000000444760 0000000000451A60 obs64.exe!OBSApp::OBSInit+0x1e0
00000000002AF9D0 000000013FE212CF 0000000000000000 0000000000445FA0 0000000000000000 0000000000000000 obs64.exe!run_program+0x3ff
00000000002AFBB0 000000013FE234E5 0000000000439900 0000000000000000 0000000000000000 0000000000445FA0 obs64.exe!main+0x605
00000000002AFD70 000000013FF44815 00000000003F33E8 0000000000000000 000000000000000A 01D2F11188654CB2 obs64.exe!WinMain+0x155
00000000002AFE00 000000013FF441F9 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 obs64.exe!__tmainCRTStartup+0x149
00000000002AFE40 00000000778959CD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 kernel32.dll!0x778959cd
00000000002AFE70 0000000077ACA561 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aca561
Thread 23D0
Stack EIP Arg0 Arg1 Arg2 Arg3 Address
000000000224FC48 0000000077AEC2EA 0000000000000000 0000000000000101 0000000000000000 0000000077B9F550 ntdll.dll!0x77aec2ea
000000000224FC50 0000000077ABA3C7 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000002FE799DCFDC ntdll.dll!0x77aba3c7
000000000224FEF0 00000000778959CD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 kernel32.dll!0x778959cd
000000000224FF20 0000000077ACA561 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aca561
Thread 119C
Stack EIP Arg0 Arg1 Arg2 Arg3 Address
00000000030EF538 0000000077AED63A 0000000000020000 0000000000000000 000000000047C2A8 0000000077B9F5C0 ntdll.dll!0x77aed63a
00000000030EF540 0000000077ABED15 0000000000000004 0000000000000003 000000000043ADC0 0000000000000000 ntdll.dll!0x77abed15
00000000030EF7D0 00000000778959CD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 kernel32.dll!0x778959cd
00000000030EF800 0000000077ACA561 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aca561
Thread 111C
Stack EIP Arg0 Arg1 Arg2 Arg3 Address
00000000032CF5E8 0000000077AED63A 0000000000020000 000000000043ADC0 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aed63a
00000000032CF5F0 0000000077ABED15 000000000043ADC0 0000000000000000 000000000043ADC0 0000000000000000 ntdll.dll!0x77abed15
00000000032CF880 00000000778959CD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 kernel32.dll!0x778959cd
00000000032CF8B0 0000000077ACA561 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aca561
Thread 1D7C
Stack EIP Arg0 Arg1 Arg2 Arg3 Address
00000000044BFA88 0000000077AEBD7A 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aebd7a
00000000044BFA90 000007FEFD7F10AC 0000000002062E00 0000000000000000 0000000000000000 00000000000002AC kernelbase.dll!0x7fefd7f10ac
00000000044BFB30 000007FEE9320077 0000000002062E00 0000000000000000 0000000002096BF0 0000000004500F70 obs.dll!os_event_timedwait+0x17
00000000044BFB60 000007FEE9353BFD 0000000002096A30 0000000002096A30 0000000000000000 0000000002096BF0 obs.dll!obs_hotkey_thread+0xbd
00000000044BFB90 000007FEF906722A 0000000002096BF0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 w32-pthreads.dll!ptw32_threadStart+0x8a
00000000044BFC20 000007FEE93F4F7F 000007FEE94ACB80 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 msvcr120.dll!0x7fee93f4f7f
00000000044BFC50 000007FEE93F5126 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 msvcr120.dll!0x7fee93f5126
00000000044BFC80 00000000778959CD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 kernel32.dll!0x778959cd
00000000044BFCB0 0000000077ACA561 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aca561
Thread 1998
Stack EIP Arg0 Arg1 Arg2 Arg3 Address
0000000002F7FA58 0000000077AEC07A 0000000002F7FB18 0000000000000001 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aec07a
0000000002F7FA60 000007FEFD7F1203 000000000000AC44 0000000000000000 0003210B00000000 0000000000000000 kernelbase.dll!0x7fefd7f1203
0000000002F7FB00 000007FEE9307FDF 00000000004EF850 00000000004EF850 0000000000000000 00000000045A21C0 obs.dll!audio_thread+0x9f
0000000002F7FBA0 000007FEF906722A 00000000045A21C0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 w32-pthreads.dll!ptw32_threadStart+0x8a
0000000002F7FC30 000007FEE93F4F7F 000007FEE94ACB80 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 msvcr120.dll!0x7fee93f4f7f
0000000002F7FC60 000007FEE93F5126 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 msvcr120.dll!0x7fee93f5126
0000000002F7FC90 00000000778959CD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 kernel32.dll!0x778959cd
0000000002F7FCC0 0000000077ACA561 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!0x77aca561
Loaded modules:
Base Address Module
000000013FDF0000-0000000140064000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\obs64.exe
0000000077AA0000-0000000077C4A000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
000007FEEF2C0000-000007FEEF2F3000 D:\inne\Antivirus\x64\aswhooka.dll
0000000077880000-000000007799F000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
000007FEFD7F0000-000007FEFD85A000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
00000000779A0000-0000000077A9A000 C:\Windows\system32\USER32.dll
000007FEFF5C0000-000007FEFF627000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
000007FEFFDA0000-000007FEFFDAE000 C:\Windows\system32\LPK.dll
000007FEFF630000-000007FEFF6FB000 C:\Windows\system32\USP10.dll
000007FEFDC90000-000007FEFDD2F000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
000007FEFE540000-000007FEFF2CB000 C:\Windows\system32\SHELL32.dll
000007FEFFC40000-000007FEFFCB1000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
000007FEFF700000-000007FEFF8FC000 C:\Windows\system32\ole32.dll
000007FEFDDD0000-000007FEFDEFD000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
000007FEFFCC0000-000007FEFFD9B000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
000007FEFDB80000-000007FEFDB9F000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
0000000065A40000-0000000065F8C000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\Qt5Widgets.dll
000007FEE71A0000-000007FEE75A4000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\Qt5Gui.dll
000007FEE8500000-000007FEE8774000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libGLESv2.dll
000007FEEA900000-000007FEEAAFF000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
000007FEFC870000-000007FEFC87C000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
000007FEFB570000-000007FEFB577000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
000007FEFC240000-000007FEFC258000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll
000007FEF00A0000-000007FEF0146000 C:\Windows\system32\MSVCP120.dll
000007FEE93D0000-000007FEE94BF000 C:\Windows\system32\MSVCR120.dll
0000000066AD0000-0000000067024000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\Qt5Core.dll
000007FEFE4F0000-000007FEFE53D000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
000007FEFDC80000-000007FEFDC88000 C:\Windows\system32\NSI.dll
000007FEFA900000-000007FEFA918000 C:\Windows\system32\MPR.dll
000007FEF8DD0000-000007FEF8DE3000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\obs-frontend-api.dll
000007FEE92E0000-000007FEE93C5000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\obs.dll
000007FEEF4E0000-000007FEEF51B000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
000007FEF9060000-000007FEF9074000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\w32-pthreads.dll
000007FEDBED0000-000007FEDD321000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\avcodec-57.dll
0000000062500000-0000000062699000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libopus-0.dll
000000006D540000-000000006D59F000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libvorbis-0.dll
0000000070680000-00000000706AD000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libogg-0.dll
000000006B680000-000000006B72F000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libvorbisenc-2.dll
0000000066280000-0000000066511000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libvpx-1.dll
000007FEE8300000-000007FEE84FD000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libx264-148.dll
000000006AD00000-000000006AD3B000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\zlib.dll
000007FEF5D30000-000007FEF5DD0000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\avutil-55.dll
000007FEF8C00000-000007FEF8C28000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\swresample-2.dll
000007FEE6F80000-000007FEE7197000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\avformat-57.dll
000007FEFD3E0000-000007FEFD3EB000 C:\Windows\system32\Secur32.dll
000007FEFD5A0000-000007FEFD5C5000 C:\Windows\system32\SSPICLI.DLL
000007FEF5F30000-000007FEF5FC3000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\swscale-4.dll
000007FEF6BE0000-000007FEF6C37000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\libcurl.dll
000007FEFE490000-000007FEFE4E2000 C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
0000000077C70000-0000000077C73000 C:\Windows\system32\Normaliz.dll
000007FEFD900000-000007FEFDA6D000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
000007FEFD790000-000007FEFD79F000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
000007FEFDB50000-000007FEFDB7E000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
000007FEFF900000-000007FEFFA09000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
000007FEFD5D0000-000007FEFD5DF000 C:\Windows\system32\cryptbase.dll
000007FEFD7A0000-000007FEFD7AF000 C:\Windows\system32\profapi.dll
000007FEF5670000-000007FEF5707000 D:\obs\obs-studio\bin\64bit\platforms\qwindows.dll
000007FEFDBA0000-000007FEFDC7A000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
000007FEFC270000-000007FEFC2C6000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
000007FEFDD30000-000007FEFDDC9000 C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
000007FEFC460000-000007FEFC4AB000 C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
000007FEFC330000-000007FEFC45C000 C:\Windows\System32\PROPSYS.dll
000007FEFDF00000-000007FEFE0D7000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
000007FEFDAC0000-000007FEFDAF6000 C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
000007FEFDB00000-000007FEFDB1A000 C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
000007FEED650000-000007FEED69F000 C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
000007FEF4660000-000007FEF47F7000 C:\Windows\system32\dwrite.dll
000007FEFDA70000-000007FEFDAAB000 C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
000007FEEA050000-000007FEEA475000 C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
000007FEFC590000-000007FEFC6B5000 C:\Windows\system32\DbgHelp.DLL