Zabezpieczenie i poręczenie majątkowe – definicje i różnice

Usługi
Udostępnij na

W polskim prawie karnym często można spotkać się z dwoma pojęciami. Chodzi o zabezpieczenie majątkowe oraz poręczenie majątkowe. W niniejszym tekście ogólnie wyjaśnimy, jaki są różnice między tymi dość podobnie brzmiącymi określeniami.

Poręczenie majątkowe

Zaczniemy od poręczenia. Jest to swego rodzaju, popularny środek zapobiegawczy zwany wśród wielu ludzi jako kaucja. Stosowany oczywiście w procesie sądowym polega na uiszczeniu odpowiedniej kwoty pieniężnej będącej gwarancją prawidłowego przebiegu danego postępowania. Dzięki temu instrumentowi prawnemu ma się pewność, że podejrzana o konkretne przestępstwo osoba nie ucieknie, ukrywając się w jakimś miejscu.

Zabezpieczenie majątkowe jest całkiem oddzielnym środkiem przymusu i nie należy do rozwiązań zapobiegawczych. Stąd nie może być wdrażane jako zamiennik tymczasowego aresztowania. Poręczenie majątkowe sprawia natomiast, że oskarżony może spokojnie pozostawać na wolności aż do momentu uprawomocnienia się skazującego wyroku.

Kilka słów o zabezpieczeniu majątkowym

Tutaj mamy do czynienia z instytucją procesu karnego, która została stworzona w jednym, ważnym celu. Mowa o ochronie interesu majątkowego wierzyciela. Środki pieniężne są bezpośrednio przeznaczane na poczet naprawienia wyrządzonej szkody.

Gdyby nie zabezpieczenie majątkowe, nie byłoby gwarancji, że dłużnik wykona określone świadczenie i orzeczenie w przedmiocie grzywny. Dobrze więc, że wprowadzono ten instrument prawny. W takie sposób da się bowiem zaspokoić roszczenia majątkowe, jakie wynikły z popełniania przestępstw.

Co ciekawe, o poręczenie majątkowe często wnioskuje sam podejrzany. W przypadku zabezpieczenia majątkowego jest inaczej, gdyż to rozwiązanie stosuje się jako przymus. Dzięki niemu zabezpieczy się środki, jeżeli sąd orzekł właśnie grzywnę czy świadczenia pieniężne.

Czas na podsumowanie

Zgodnie z powyższym wiemy, że poręczenie oraz zabezpieczenie majątkowe do dwa różne pojęcia. Kodeks postępowania karnego informuje, że zdecydowanie korzystniejszym dla pewnych osób jest ten pierwszy przypadek.

Poręczenie majątkowe powoduje, że unikną one tymczasowego aresztowania i zamknięcia w ciasnej celi. Nikt nie ma natomiast wpływu na zabezpieczenie, które wymyślono, aby zająć środki podejrzanych na rzecz przyszłych świadczeń.