Dystrybucja oprogramowania, Computer Controls

Computer Controls to przodujący dystrybutor komponentów i aparatur pomiarowych od przeszło 25 lat. Jest częścią grupy Computer Controls, która obejmuje swoim działaniem Szwajcarię oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Portfolio produktów zawiera komponenty elektroniczne, a także aparatury do testowania i przeprowadzania pomiarów w elektronice czy oprogramowania CAD/EDA, które są wiodące na świecie. Wymienić można kilka […]

Continue Reading