Analiza emisji spalin

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Dzisiaj bardzo ważne jest by odpowiednio mierzyć emisję spalin. To przez wydzielanie spalin, które są zanieczyszczone i znacznie odbiegają od ustalonych norm wciąż jest walka ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem. Eliminacja pojazdów, pieców, silników i maszyn, które emitują zanieczyszczenia jest bardzo istotna i ważna. Odpowiednie pomiary możliwe są specjalnymi analizatorami.

Czym są analizatory spalin?

Analizatory spalin to urządzenia służące do pomiaru emisji spalin. Głównie rzecz polega na dokładnym pomiarze stężenia gazów, które zapewniają prawidłowe spalanie. Ponadto analizatory mogą także mierzyć wilgotność powietrza, różnicę ciśnień oraz temperaturę gazu. Poza tymi pomiarami doskonale przeprowadzają analizy temperatury spalin i danego powietrza oraz stężenia tlenku węgla i tlenu. Analizatory spalin to urządzenia miernicze, dlatego co jakiś czas powinny być poddawane kontroli i legalizowane. Analizatory mierzą emisję spalin w przemyśle motoryzacyjnym, w urządzeniach grzewczych i kominach. Bardzo często stosowane są takze w przemyśle ciężkim.

Zasady mierzenia

Analizator mierzy za pomocą elektronicznego ogniwa pomiarowego z kompensacją, która jest bardzo dynamiczna. W momencie gdy pomiar przekracza wszelkie normy ogniwo jest automatycznie wyłączane. Dopiero odpowiednia regeneracja ogniwa sprawia, że może być wznowiony pomiar. W momencie, gdy pomiar jest w ciągu kominowym, wtedy używa się czujnika piecoelektrycznego, który wykorzystuje wewnętrzną kompensację temperatur. Dodatkowo każdy analizator wyposażony jest w filtr cząstek stałych i pułapkę kondensatu.Każdy analizator wyposażony jest w specjalny dziennik pamięci, który rejestruje kolejne pomiary z możliwością wydrukowania ich w każdej chwili.

Jak wybrać odpowiedni analizator?

Decydując się na odpowiedni analizator spalin trzeba wybrać taki, który którego funkcje pozwolą na dokonanie dokładnego pomiaru. Bardzo istotne jest, by dany analizator mógł wykonać pomiar CO wraz z kompensacją wodoru. Takie badanie umożliwią dokładny pomiar i prawdziwy, bowiem wiadomo jest, że wodór najczęściej fałszuje odpowiednie wyniki. Ważne jest też by wybrany analizator posiadał możliwość wyszukiwania rdzenia rdzenia spalin. Dzięki temu będzie można sondę umiejscowić w przewodzie kominowym.

Analizatory spalin dostępne są w ofercie Pascal s.c.