Dobra reklama = wyższa cena?

Usługi
Udostępnij na

Wszystkie przedsiębiorstwa, które zajmują się handlem, muszą posiadać i regularnie aktualizować plan pracy swojej firmy. Rozplanowanie poszczególnych etapów produkcji i/ lub dystrybucji znacznie ułatwia płynność ruchów i, co najważniejsze, pozwala na stworzenie prognozy finansowej dla przedsiębiorstwa na najbliższe miesiące.

Cel realny do osiągnięcia

W planowaniu przyszłości biznesu jedną z kluczowych kwestii jest odpowiednio przygotowany plan sprzedażowy. Ma on na celu nie tylko prognozowanie ilości sprzedanych towarów i usług, a co za tym idzie – zysków. Zadaniem planu sprzedażowego jest przede wszystkim zsumowanie prowadzonych w przedsiębiorstwie analiz dotyczących jakości pracy, zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji założonych celów, jak również nakładów finansowych, jakie firma musi ponieść przed rozpoczęciem sprzedaży.

Wydatki konieczne, czyli koszty reklamy

Plan sprzedażowy każdego przedsiębiorstwa przewiduje wydatki, jakie musi ono ponieść w związku z reklamowaniem swoich produktów i/lub usług. W dzisiejszych czasach można promować swoją firmę całkowicie bezpłatnie, np. w social mediach lub na platformach takich jak YouTube, jednak mnóstwo marek wciąż inwestuje w reklamy emitowane na antenach stacji telewizyjnych czy radia. Jeśli wybrana przez przedsiębiorstwo forma reklamy znacznie obciąża budżet firmy, musi zostać to uwzględnione w planie sprzedażowym.

Drogo, drożej, jeszcze drożej… Tylko dlaczego?

Działania takie jak opisane powyżej, czyli np. zamówienie reklamy przedsiębiorstwa w znanej stacji telewizyjnej – nie może obejść się bez echa, jeśli chodzi o cenę końcową produktu. Koszty poniesione w celu wyprodukowania czegoś i/ub zareklamowania mają bezpośredni wpływ na ostateczną wartość. Dlatego właśnie tak ważnym jest, aby koszty reklamy umieścić w planie sprzedażowym.

Reklama za free

Wielu przedsiębiorców woli jednak sprzedawać swoje produkty taniej niż drożej – co jest oczywiście odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Z tego powodu starają się oni eliminować koszty związane z reklamowaniem swojej działalności i starają robić to w miejscach, gdzie nie trzeba za to płacić – np. w social mediach.