Kopalniane systemy RCP w praktyce

Usługi
Udostępnij na

Instalacja systemów RCP online w dużych zakładach przemysłowych zawsze była pewnym wyzwaniem. Zwłaszcza, jeśli tymi zakładami były kopalnie, wewnątrz których zawsze istniał wewnętrzny opór przed takimi rozwiązaniami. Jak zatem wygląda ta kwestia w przypadku dużych, śląskich zakładów pracy?

Karty zawsze w modzie

System RCP online nie zawsze musi się opierać na innowacyjnych rozwiązaniach. Przykładem są tu kopalnie, których załogi (zwykle) posługują się kartami odbijanymi w specjalnych czytnikach. Urządzenia te zapisują godzinę wyjścia (lub wejścia) pracownika, a także jego numer identyfikacyjny.

Niestety rozwiązania te są dosyć – mówiąc dyplomatycznie – przestarzałe. Nic więc dziwnego, że na wielu kopalniach praktyka “koleżeńskiego” odbijania kart RCP jest bardzo często praktykowana. Oczywiście pracę tych systemów można dość łatwo monitorować (monitoring), ale z reguły z narzędzi tych korzysta się dość rzadko.

Nie tylko ludzie…

Mitem jest stwierdzenie, że monitoring RCP online dotyczy tylko i wyłącznie ludzi. Wręcz przeciwnie – bardzo często zdarza się też, że obejmuje on swym zasięgiem infrastrukturę kopalnianą. Przykładem niech będą przykopalniane bocznice, w obrębie których lokomotywy posiadają własne czujniki GPS.

Dzięki nim kierownik może w każdym momencie (w czasie rzeczywistym) sprawdzić, gdzie dana lokomotywa się znajduje. Dotyczy to również tzw. zjazdów i wjazdów na szopę lokomotyw, a więc czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Trudne warunki to nie problem

Często zdarza się, że czujniki systemów RCP są zainstalowane w bardzo trudnych i niedostępnych miejscach. Dlatego część z tych urządzeń posiada specjalne, szczelne obudowy, które chronią ich wnętrze przed wodą, pyłem, ale też błotem.

Reasumując, kopalnie to miejsca, w których systemy online RCP są często na dość prymitywnym poziomie. Mimo to, stan ten – przynajmniej w pewnym zakresie – zmienia się i to dość intensywnie. Powód jest prosty: w końcu ktoś zaczyna dostrzegać konieczność ich modyfikacji.