Jak cyfrowa transformacja wpływa na sukces firmy?

Usługi
Udostępnij na

Digitalizacja obejmuje wiele indywidualnych aspektów, które firmy powinny uwzględnić w cyfrowej transformacji biznesu. Jak można zakotwiczyć zmianę cyfryzacji w firmie, aby wszyscy pracownicy zjednoczyli się i rozpoczęli wspólnie proces zmian?

Cyfrowa transformacja biznesu jako element kultury korporacyjnej

Według starych struktur decyzje podejmowane są na wyższych szczeblach kierowniczych, a za nimi podążają pracownicy. Jeśli jednak poszukiwana jest zmiana w obszarze cyfryzacji, należy również podążać nowymi ścieżkami zarządzania. Cyfrowa transformacja biznesu zmienia wymagania, procesy, a także usługi i produkty. Przewidują one współdzielenie uprawnień decyzyjnych w firmie, co zastępuje zasadę odgórną.

Nie wystarczy tylko zmienić struktury. Musi się również zmienić nastawienie wszystkich zaangażowanych. Aby zmiana w kierunku cyfrowej transformacji odniosła sukces, musi być zakotwiczona w kulturze korporacyjnej. Nie bez znaczenia jest również ustrukturyzowane zarządzanie zmianą, które ma zapewnić długofalowy sukces transformacji. W ten sposób każdy jest odpowiedzialny za wprowadzanie zmian.

Wzmocnienie osobistej odpowiedzialności

Kultura pracy musi iść w tym samym kierunku, co cyfrowa transformacja biznesu. Oznacza to, że podział godzin pracy nie powinien już funkcjonować wyłącznie według zegara czasu, ale musi być rozpatrywany w odniesieniu do konkretnego projektu. Za pomocą elastycznych modeli czasu pracy lub zwinnych metod zarządzania projektami można wzmocnić osobistą odpowiedzialność pracowników.

To nie tylko umożliwia współczesną pracę, ale także oferuje pracownikom duży udział i samoorganizację. To ich motywuje w dalszej perspektywie.To sprawia, że ​​każdy pracownik jest bardziej odpowiedzialny, a jednocześnie staje się częścią procesu decyzyjnego. W szczególności dla kadry kierowniczej oznacza to, że sugestie pracowników mają większą wagę i że opinia większości musi zostać zaakceptowana.

Rozwój cyfrowego przywództwa

W trakcie zmieniającej się kultury korporacyjnej i mocnych stron osobistej odpowiedzialności ważne jest również ustanowienie „cyfrowego przywództwa” w firmie. Dla menedżerów oznacza to dalszy rozwój umiejętności przywódczych, które w pierwszej kolejności zapewniają zrozumienie nowych technologii.

Liderzy cyfrowi nie potrzebują szczegółowej wiedzy, ale powinni znać wszystkie możliwości, jakie może zaoferować dana technologia, taka jak blockchain czy sztuczna inteligencja. Ważne jest również, aby cyfrowi liderzy dokładnie znali firmę, branżę, możliwe zmiany i procesy, aby z powodzeniem wprowadzić to w cyfrową przyszłość. Kluczowe do tego jest nieszablonowe myślenie.

Ponadto menedżerowie muszą zapewnić, aby wszyscy członkowie zespołu i pracownicy zostali uwzględnieni na ścieżce cyfrowej zmiany. Kluczem jest tutaj empatia. Udana zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy potrafisz wczuć się w swoich pracowników i zrozumieć ich obawy.