Czym jest mapowanie procesów?

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Mapowanie procesów jest to jedna z technik, które pomagają usprawnić funkcjonowanie organizacji. Rozwiązanie to pierwszy raz zostało zastosowane w latach 20. XX wieku przez Franka Gilbertha – pioniera inżynierii humanistycznej. Mapowanie procesów polega w skrócie na graficznym przedstawieniu procesu, operacji lub powiązania między nimi.

Czym jest mapowanie procesów?

Mapowanie procesów to graficzne przedstawienie procesów, a także zespołu procesów wraz z ich wzajemnym powiązaniem. Pozwala to przedstawić w formie – najczęściej graficznej – wszelkich działań oraz powiązań w organizacji. Mapowanie procesów to jeden z elementów, który pozwala na dalszy rozwój pod kątem wdrażania systemu zarządzania, a także przeprowadzania analiz FMEA procesu.

Mapowanie procesów pozwala dokonać właściwej realizacji podejścia procesowego i jest to początek do dalszego doskonalenia. Mapowanie procesów to dwa zasadnicze etapy. Pierwszym z nich będzie identyfikacja danych procesów. Takiej identyfikacji można dokonywać poprzez dwie metody: metodę odgórną oraz metodę oddolną.

Jak wygląda mapowanie procesów?

Pierwszy z etapów mapowania procesów jest to identyfikacja procesów. Dokonać jej można poprzez dwa sposoby. Pierwszym z nich jest metoda odgórna – na początku trzeba określić ogólne profile działalności, a także cele organizacji, kolejno uszczegóławia się następne elementy.

Druga metoda oddolna, tzw. bottom-up – zajmować będzie więcej czasu, jednak pozwoli uzyskać dokładniejsze wyniki. Polegać ona będzie na analizie poszczególnych czynności – na takiej podstawie formułować można następny przebieg zachodzących procesów. Zidentyfikowane cale trzeba odpowiednio pogrupować. Możliwe jest zastosowanie podziału na kategorie powiązane z misją, strategią czy celem.

Rodzaje procesów

W skutecznym mapowaniu procesów bardzo pomocniczym okazać się może podział na rodzaje. Proces może być zarządczy, główny lub pomocniczy. Do tego typu procesów zaliczyć można na przykład zakupy, produkcję lub projektowanie.

Jeśli mowa o czynnościach pomocniczych, jest to m.in wewnętrzny transport, utrzymywanie ruchu oraz nadzór nad sprzętami kontrolno-pomiarowymi. Natomiast za proces zarządczy uważa się np. zarządzanie personelem, przegląd, planowanie, a także wewnętrzne audyty.