Elementy elektroniczne w obwodzie elektrycznym

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Wszystkie urządzenia elektroniczne, z których korzystamy, zawierają obwód elektryczny. Jest to układ, dzięki któremu w danym sprzęcie przepływa prawidłowo prąd. Każdy obwód elektroniczny to połączone ze sobą odpowiednio elementy elektroniczne. Tych elementów w jednym układzie może być wiele. Wszystko zależy od rodzaju urządzenia i jego funkcji.

Rodzaje elementów elektronicznych

Podstawowe Elementy elektroniczne wykorzystywane do tworzenia układów elektronicznych dzielimy na dwa rodzaje. Są to komponenty aktywne i pasywne. Komponenty elektroniczne aktywne, inaczej nazywane czynnymi charakteryzują się tym, że wzmacniają energię w danym obwodzie elektronicznym. Części elektroniczne pasywne, zwane także biernymi to takie, które tylko pobierają energię i ją magazynują.

Komponenty elektroniczne czynne to: półprzewodniki, tranzystory, diody, lampy elektronowe. Natomiast elementy elektroniczne bierne to: kondensatory, rezystory, cewki, transformatory. Obie grupy elementów są bardzo ważne przy tworzeniu danego obwodu elektrycznego.

Trzy podstawowe elementy elektroniczne

Mówi się, że budowanie układu elektronicznego wymaga trzech najważniejszych komponentów elektronicznych: rezystora, nazywanego również opornikiem, kondensatora oraz induktora, zwanego cewką. Te oto części są fundamentalne w tworzeniu obwodów elektrycznych.

Jak rozpoznać, który element elektroniczny został użyty w danym układzie?

Otóż układy elektroniczne często są przedstawiane w sposób graficzny, jako schematy. Każdy komponent elektroniczny ma określony symbol graficzny, co pozwala na łatwe rozpoznanie go w przedstawionym schemacie obwodu. Zatem wszystkie podstawowe elementy elektroniczne na rysunku są proste do zidentyfikowania.

Warto również pamiętać, że każdy komponent elektroniczny różni się wyglądem i budową. Oczywiście wynika to z tego, jaką funkcję w obwodzie elektronicznym dany element spełnia. Inaczej zbudowane są rezystory, które stawiają opór przepływającemu prądowi i inaczej wyglądają kondensatory, które mają za zadanie gromadzenie energii. Dotyczy to również innych elementów elektronicznych wykorzystywanych w tworzeniu obwodów elektrycznych.