Podstawowe elementy elektroniczne

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Elementy elektroniczne to części obwodu elektrycznego mające dominującą funkcję, którą jest wytwarzanie energii elektrycznej z innego rodzaju energii oraz rozpraszanie jej i magazynowanie. Komponenty elektroniczne nie mogą być podzielone nie tracąc swoich właściwości. Podstawowe elementy elektroniczne dzielą się na bierne oraz czynne.

Aktywne elementy elektroniczne

Podstawowe Elementy elektroniczne aktywne nazywane są również elementami czynnymi i nie służą one do wytwarzania energii. Wyróżnić można następujące z nich:
– triodę – wyglądem przypomina ona diodę, ale różni się budową, ponieważ pomiędzy katodą i anodą trioda ma metalową siatkę sterującą. Kiedy siatka sterująca zostaje odłączona trioda działa tak jak dioda, a gdy siatka ma ujemny stosunek do katody, wówczas natężenie prądu jest ograniczone,
– półprzewodnik – rezystancja przewodnika zależy od jego budowy atomowej oraz ciepła i światła. Półprzewodnik to czysta chemicznie rezystancja zbliżona do rezystancji materiałów izolacyjnych,
– dioda – to najprostszy element półprzewodnikowy, który funkcjonuje jak zawór jednokierunkowy, czyli umożliwia przepływ prądu tylko w jednym kierunku,
– termistor – jest elementem półprzewodnikowym, którego rezystancja uzależniona jest od temperatury,
– tranzystor – działa on na zasadzie transformacji i jest zmiennym rezystorem, który sterowany jest prądem pochodzącym z elektrod.

Elementy elektroniczne bierne

Komponenty elektroniczne bierne nie wytwarzają energii, lecz odpowiadają za jej rozproszenie oraz magazynują ją. Wyróżnić można następujące komponenty bierne:
– rezystor – ma on rezystancję, która mierzona jest w omach oraz moc rozproszoną mierzoną w watach. Rezystor używany jest w urządzeniach elektronicznych, np. telewizorze lub komputerze,
– kondensator – zbudowany jest z dwóch równoległych płytek nazywanych okładkami, które położone są blisko siebie i oddzielone izolatorem. Kondensator po podłączeniu do źródła prądu ładuje się, a po naładowaniu nie przewodzi prądu,
– cewka indukcyjna – element ten magazynuje energię w polu magnetycznym i ma kształt zwiniętej spirali wykonanej z izolowanego drutu nawiniętego na rdzeń z materiału ferromagnetycznego,
– przekaźnik – urządzenie to umożliwia przepływ prądu oraz zamykanie i otwieranie styków.