Jakie znamy podstawowe elementy elektroniczne?

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Na wielu stronach i blogach internetowych zajmujących się branżą elektroniczną, można odnaleźć specjalne tabele. Są w nich czytelnie zawarte symbole wraz z opisem. Zapytacie się, czego dotyczą? Otóż związane są bezpośrednio z głównymi elementami elektronicznymi, z jakich zbudowane są urządzenia multimedialne, komputerowe, przemysłowe i nie tylko. W tym tekście wymienimy najbardziej znane komponenty elektroniczne, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie naszych domowych sprzętów albo maszyn w zakładzie pracy.

Ogólny podział elementów elektronicznych

Zanim przedstawimy nazwy poszczególnych członów oraz opiszemy ich główne zadania, najpierw warto zacząć od samego podziału. Okazuje się bowiem, że wyróżnia się podstawowe Elementy elektroniczne czynne (aktywne) oraz bierne (pasywne). Dlaczego akurat taka klasyfikacja? Otóż bierze się ona z tego, że pewne komponenty elektroniczne potrafią tylko pobierać energię, a reszta z nich zajmuje się także jej modyfikowaniem. Mają więc różne zastosowania i właściwości. Co więcej, zbudowane są z oddzielnych materiałów. Poniżej podamy przykłady zarówno aktywnych, jak i pasywnych członów.

Rezystory, kondensatory i cewki

Do czynnych elementów zaliczamy chociażby rezystory. Co jest ich celem? Odpowiedź na to pytanie brzmi następująco: ograniczają prąd, który płynie w obwodzie, a także ustalają odpowiednie spadki napięcia. Nic więc dziwnego, że są nazywane opornikami. Z kolei kondensatory to podstawowe elementy elektroniczne o dość wyraźnych właściwościach. Przepuszczają jedynie prąd przemienny, będą tzw. separatorem. Dzięki nim można zmniejszać wahania napięć w urządzeniach zasilających. Poza opornikami i kondensatorami mamy jeszcze cewki. Te komponenty elektroniczne gromadzą energię w polu magnetycznym.

Diody i tranzystory

Na koniec przyjrzyjmy się ogólnie biernym elementom. Są nimi przede wszystkim wszelkie diody oraz tranzystory. Te pierwsze części półprzewodnikowe mają jedno złączę i dwa wyprowadzenia, a ich misja polega na przepuszczaniu prądy w danym kierunku (co pokazuje strzałka symbolu). W przypadku tranzystorów mowa natomiast o ogniwa bipolarnych lub unipolarnych (napięciowych), które stosowane są do wzmacniania sygnału elektrycznego oraz jego przełączania.