Uprawnienia SEP g2

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Na rynku pracy brakuje fachowców z branży energetycznej. Dzięki ekspresowym kursom można rozpocząć pracę w tym sektorze niemal w każdej chwili. SEP, czyli Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich organizuje szkolenia oraz nadaje uprawnienia G2 (cieplne), G1 (elektryczne) oraz G3 (gazowe). Szkolenia zawodowe są doskonałym sposobem na poprawienie swojej sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji w ramach określonej branży.

Uprawnienia energetyczne G2 – o co w tym chodzi?

Aby podjąć pracę w sektorze ciepłowniczym należy uzyskać uprawnienia cieplne. Dotyczą one wszystkich osób chcących zajmować się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Jest to praca przy kotłach parowych, sieciach i instalacjach cieplnych, urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych o mocy powyżej 50kV i wielu innych.

Państwowe uprawnienia cieplne G2 można zdobyć po pomyślnym zdaniu egzaminu przed komisją mającą państwowe uprawnienia do nadawania certyfikatu. Kurs na uprawnienia G2 trwa jeden dzień, a egzamin jest tuż po zajęciach. Ważność uprawnień sepowskich G2 wynosi 5 lat od daty zdania egzaminu.

Wymagania dla kursantów na uprawnienia energetyczne G2

Aby przystąpić do kursu na uprawnienia g2 wystarczy być osobą pełnoletnią oraz mieć przynajmniej wykształcenie podstawowe. Atutem kursanta jest podstawowa wiedza z zakresu tematyki szkolenia, ale nie jest to warunek konieczny. Wiedza ta pozwoli szybciej odnaleźć się w tematyce poruszanej na kursie oraz łatwiej zdać egzamin końcowy.

Tematyka szkolenia cieplnego G2

Na kursie dotyczącym uprawnień energetycznych G2 poruszane są kwestie prawne i techniczne. Kursant po zajęciach będzie musiał wykazać się wiedzą dotyczącą znajomości zasad budowy, działania, eksploatacji oraz warunków technicznych instalacji i sieci cieplnych. Kursanci zdający egzamin z dozoru będą musieli zaprezentować komisji wiedzę dotyczącą znajomości przepisów o przyłączaniu urządzeń i instalacji do sieci cieplnej.

Szkolenie na uprawnienia G2 stacjonarnie i online

Szkolenia sepowskie odbywają się stacjonarnie oraz online. To duże udogodnienie dla osób nie mających zbyt wiele czasu na dokształcanie. Uzyskane uprawnienia mogą posłużyć do szukania pracy w Polsce i za granicą. Są honorowane przez kraje Unii Europejskiej.