Znaki bezpieczeństwa: nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne

Maszyny i urządzenia
Udostępnij na

Znaki bezpieczeństwa to oznaczenia, które mają na celu w sposób skuteczny oraz czytelny opisać przestrzeń wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Znaki te mogą mieć charakter informacyjny, nakazujący, zakazujący lub ostrzegawczy.

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa są bardzo istotnym i koniecznym elementem systemu bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Powinny być zatem bezwzględnie stosowane w budynkach użyteczności publicznej, takich jak na przykład: urzędy czy szkoły. Znaki mają za zadanie wskazywać potencjalne źródła zagrożenia, nakazywać określone zachowanie czy informować o drogach ewakuacji. W zależności od funkcji poszczególne rodzaje znaków różnią się kształtem, kolorystyką oraz treścią komunikatu, w sytuacji w której konieczne jest doprecyzowanie przekazywanej informacji o na przykład dane ramy czasowe. Znaki są standaryzowane i powinny być kupowane w profesjonalnych podmiotach, takich jak na przykład hybryd.com. Takie znaki cechują się trwałością oraz zgodnością z przepisami prawa.

Znaki zakazu

Znaki te wskazują czynności i działania, które są zakazane w danej przestrzeni. Mają one postać białego koła z czerwoną obwódką oraz czarnym przekreślonym na czerwono piktogramem. Do znaku może być dołączony opis. Przykładem tego typu znaku jest “zakaz przejścia”.

Znaki nakazu

Znaki te opisują określone działania, które powinny zostać podjęte na danym obszarze, na przykład: “nakaz stosowania odzieży ochronnej”.

Znaki te mają postać niebieskiego koła z białym piktogramem oraz ewentualnie dodanego opisu.

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze mają za zadanie wskazywanie źródło potencjalnego zagrożenia występującego w danym miejscu oraz wymuszać zachowanie wzmożonej ostrożności. Przykładami tego typu znaków są: “ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi” lub “ostrzeżenie przed groźnym psem”. Znaki mają formę żółtych trójkątów z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem. Mogą one być uzupełnione o opis.

Znaki informacyjne

Znaki informacyjne mają za zadanie przekazywalnie w sposób zwięzły i zrozumiały ważnych informacji, takich jak na przykład dotyczących położenia wyjść ewakuacyjnych, telefonu alarmowego czy sprzętu medycznego, w tym defibrylatora lub apteczki. Takie znaki mają formę zielonych kwadratów z białą obwódką, białym piktogramem. Do znaków może być dołączony opis.